• Cuộc chiến chống FAKE NEWS và trách nhiệm xã hội của báo chí

    Cuộc chiến chống FAKE NEWS và trách nhiệm xã hội của báo chí

    27/12/2017

    VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu bài tham luận của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc ngày 26/12 ở Thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề: “Cuộc chiến chống lại fake news và trách nhiệm xã hội của báo chí” do ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc TTXVN trình bày.