• Tập huấn kỹ năng viết báo về biến đổi khí hậu và năng lượng

    Tập huấn kỹ năng viết báo về biến đổi khí hậu và năng lượng

    13/11/2017

    Nhằm giúp nhà báo có có cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng, Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh- GreenID đã tổ chức chương trình tập huấn 'Kỹ năng viết báo về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng' tại tỉnh An Giang.