• Đề xuất giờ làm việc từ 8h30: Nên chăng?

  Đề xuất giờ làm việc từ 8h30: Nên chăng?

  07/05/2019

  Trong dự thảo Luật Lao động sửa đổi vừa được công bố lấy ý kiến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất thay đổi thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trong toàn quốc từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút, trừ bộ phận làm việc 24/24h. Theo đó, thời gian làm việc này sẽ được quy định cứng trong Luật Lao động. Đề xuất thay đổi giờ làm việc buổi sáng của các cơ quan hành chính nhà nước ngay khi được đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

 • Đề xuất giờ làm việc từ 8h30: Có nên quy định cứng?

  Đề xuất giờ làm việc từ 8h30: Có nên quy định cứng?

  02/05/2019

  Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đề xuất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc bắt đầu từ 8h30. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia.