• Giá trị của Cương lĩnh 2011 (Phần 1)

  Giá trị của Cương lĩnh 2011 (Phần 1)

  15/11/2019

  Cương lĩnh chính là nền tảng lý luận chính trị để Đảng ta tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương xây dựng, bảo vệ đất nước phù hợp với tình hình, yêu cầu mới, qua đó, tiếp tục làm sáng rõ hơn tư tưởng, tinh thần của Cương lĩnh. Từ năm 2011 đến nay, Đại hội XI, XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo Cương lĩnh 2011, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận nhằm cụ thể hóa, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng.

 • Nâng cao hiệu quả đào tạo lý luận chính trị và báo chí

  Nâng cao hiệu quả đào tạo lý luận chính trị và báo chí

  26/10/2019

  Ngày 25-10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở vùng Nam bộ hiện nay”.

 • Tổng Bí thư: Kiên quyết khắc phục tình trạng học để đối phó, học để lấy bằng cấp

  Tổng Bí thư: Kiên quyết khắc phục tình trạng học để đối phó, học để lấy bằng cấp

  14/09/2019

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội.

 • Bình Định bổ nhiệm 55 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

  Bình Định bổ nhiệm 55 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

  11/08/2019

  Thanh tra Chính phủ dẫn kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy trong kỳ kiểm tra, Bình Định có 55 trường hợp bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 • Bộ Tài nguyên - Môi trường bổ nhiệm 98 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn

  Bộ Tài nguyên - Môi trường bổ nhiệm 98 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn

  31/07/2019

  Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm 98 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn như bằng lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng...

 • “Nghề báo là công việc vinh dự nhưng áp lực và rủi ro”

  “Nghề báo là công việc vinh dự nhưng áp lực và rủi ro”

  22/11/2018

  Sáng nay, 22/11, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho PV-BTV các cơ quan báo chí – xuất bản TP (khóa 2018-2020), với 84 học viên.

 • Thêm một cán bộ nữ được “ưu ái” bổ nhiệm phó phòng ở Thanh Hóa

  Thêm một cán bộ nữ được “ưu ái” bổ nhiệm phó phòng ở Thanh Hóa

  29/08/2018

  Tại thời điểm bổ nhiệm, bà Mai chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ về quản lý nhà nước.

 • Vụ giám đốc sở bổ nhiệm sai quy định: “Lộ” thêm 19 cán bộ chưa đủ tiêu chí

  Vụ giám đốc sở bổ nhiệm sai quy định: “Lộ” thêm 19 cán bộ chưa đủ tiêu chí

  08/06/2018

  Không chỉ bổ nhiệm sai quy định, bổ nhiệm người bị kỷ luật nhiều lần, tại Sở NN-PTNT Thanh Hóa trong năm 2017 còn có 19 trường hợp đang giữ vị trí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc nhưng chưa có trình độ lý luận chính trị theo quy định.

 • Giao lưu trực tuyến: 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

  Giao lưu trực tuyến: 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

  01/06/2018

  Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2018), sáng 1-6, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị-Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

 • Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên

  24/05/2018

  Trước hết, cần phải khẳng định rõ, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử, việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực tiễn.