• 81.492 cấp phó và 9 người dân nuôi 1 cán bộ

  81.492 cấp phó và 9 người dân nuôi 1 cán bộ

  31/08/2018

  Buồn cười và vô lý, là cảm giác khi đọc những thông tin về “lạm phát cấp phó” của nước mình từ trung ương đến địa phương. Và đặc biệt là tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Fulbright Việt Nam), rằng bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 cán bộ nhà nước.

 • Bộ Nội vụ trả lời về bổ nhiệm sai, lạm phát cấp phó

  Bộ Nội vụ trả lời về bổ nhiệm sai, lạm phát cấp phó

  27/06/2017

  Thủ tướng yêu cầu thu hồi quyết định trái pháp luật, miễn nhiệm chức vụ, chấp dứt hợp đồng với các trường hợp sai phạm