• Cán bộ giàu nhanh là có dấu hiệu bất chính và phi pháp

  Cán bộ giàu nhanh là có dấu hiệu bất chính và phi pháp

  27/04/2020

  “Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”, đây là một trong những loại khuyết điểm của cán bộ đảng viên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra, đồng thời chỉ đạo không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 • Mang cả tủ lạnh đi tiếp tế cách ly: Đừng nuông chiều lối sống vị kỷ

  Mang cả tủ lạnh đi tiếp tế cách ly: Đừng nuông chiều lối sống vị kỷ

  23/03/2020

  Cách ly không phải là cụng ly để bày đặt liên hoan chè chén, lại càng không phải là du lịch hưởng thụ để mang đến tiếp tế cả... tủ lạnh.

 • Cuộc sống vẫn “hồng” trong khu cách ly

  Cuộc sống vẫn “hồng” trong khu cách ly

  08/03/2020

  Những người tự giác khai báo y tế để vào cách ly, có lối sống tích cực, lạc quan, góp phần xóa bỏ rào cản tâm lý dè dặt, trốn tránh cách ly

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  16/01/2020

  Thời đại toàn cầu hóa hiện nay, một trong những nguy cơ đối với nước ta là lối sống văn hóa lai căng đã và đang xâm nhập, len lỏi vào đời sống xã hội khiến một bộ phận người dân bị tiêm nhiễm những “di chứng” độc hại từ bên ngoài.

 • Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV: Địa phương đóng vai trò quan trọng

  Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV: Địa phương đóng vai trò quan trọng

  10/12/2019

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV (Chỉ thị số 31-TTg), trong đó quy định rõ trách nhiệm liên quan của các bộ, ngành, chính quyền địa phương.

 • Thủ tướng chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

  Thủ tướng chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

  06/12/2019

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

 • Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

  Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

  26/11/2019

  Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ rất sớm. Ngay từ khi chưa giành chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết phải gắn kết phát triển văn hóa với xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; phải xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa trong các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 • Hiểu đúng để thống nhất nhận thức và hành động về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Hiểu đúng để thống nhất nhận thức và hành động về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  14/11/2019

  Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng.

 • Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

  Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

  02/11/2019

  Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ rất sớm. Ngay từ khi chưa giành chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết phải gắn kết phát triển văn hóa với xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; phải xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa trong các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 • Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Văn hóa đang đứng trước nhiều thách thức, bất cập

  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Văn hóa đang đứng trước nhiều thách thức, bất cập

  31/10/2019

  “Chúng ta nói nhiều đến việc xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh công cộng, lối sống thực dụng cá nhân vị kỷ, tệ nạn, tội phạm xã hội... Rõ ràng tất cả những vấn đề đó đều là vấn đề của văn hóa, liên quan đến văn hóa và có nguyên nhân từ văn hóa”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho hay.