• Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà quân sự xuất sắc, suốt đời phục vụ cách mạng

    Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà quân sự xuất sắc, suốt đời phục vụ cách mạng

    28/04/2019

    Vị Đại tướng từng kinh qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc với nhiều chiến tích rồi trở thành người lãnh đạo đất nước giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới - Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người từng được gặp, tiếp xúc với ông về tấm gương một nhà lãnh đạo quân sự tài năng, một nhà chính trị mẫn cảm và một đảng viên cộng sản hết lòng phục sự đất nước cho đến tận cuối cuộc đời.