• Báo chí với công cuộc phòng, chống nạn mua bán người

    Báo chí với công cuộc phòng, chống nạn mua bán người

    26/03/2018

    Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và để lại những hệ lụy không nhỏ tới xã hội.