• Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường

    Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường

    17/06/2019

    Sáng nay (17/6), tại trụ sở Chính phủ, gặp mặt đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và một số doanh nhân tiêu biểu, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tư nhân có khát vọng làm giàu chính đáng, làm giàu bằng trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm của mình và tham gia chống tham nhũng, tiêu cực…