• Những đối tượng nào được xóa tiền nợ thuế

  Những đối tượng nào được xóa tiền nợ thuế

  17/09/2019

  Dự kiến Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 và được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

 • Sự kiện kinh tế tuần: Sẽ có Nghị quyết về phát triển bền vững

  Sự kiện kinh tế tuần: Sẽ có Nghị quyết về phát triển bền vững

  15/09/2019

  Tái cấu trúc nền kinh tế đảm bảo phát triển bền vững; Nhiều nước đang điều tra việc giả mạo hàng Việt để hưởng thuế ưu đãi; Bộ đôi cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo... là nội dung chú ý tuần qua.

 • Phó Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới trên tinh thần 'thuận thiên'

  Phó Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới trên tinh thần 'thuận thiên'

  14/09/2019

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành thực hiện thực chất xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương khóa X.

 • Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ

  Lòng tin của nhân dân là giá trị trung tâm chi phối toàn bộ hệ giá trị để đánh giá đúng cán bộ

  13/09/2019

  “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1); “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Hầu như mọi người đều biết tới lời dạy này của Bác Hồ, nhưng trên thực tế việc thực hiện lời dạy sâu sắc ấy vẫn đang còn nhiều thiếu sót. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng được dư luận quan tâm, trong đó có vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ cấp chiến lược.

 • Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

  Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

  09/09/2019

  Ngày 9/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

  Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể lĩnh vực phi nông nghiệp

  09/09/2019

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đồng ý với đề xuất của Liên minh Hợp tác xã về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

 • 'Nắn' dòng vốn FDI đổ vào đúng hướng

  'Nắn' dòng vốn FDI đổ vào đúng hướng

  07/09/2019

  Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Đây là chính sách quan trọng để thu hút dòng vốn FDI chất lượng trong thập kỉ tới.

 • Thành lập Hội đồng điều phối phát triển vùng ĐBSCL

  Thành lập Hội đồng điều phối phát triển vùng ĐBSCL

  06/09/2019

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

 • Xung đột pháp lý trong đầu tư xây dựng: Chồng chéo giữa các luật

  Xung đột pháp lý trong đầu tư xây dựng: Chồng chéo giữa các luật

  06/09/2019

  Hiện nay các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của khoảng 12 luật khác nhau và rất nhiều nghị định, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Từ đây đã đặt ra trình tự thủ tục phức tạp, chồng chéo, rườm rà…

 • Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

  Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

  05/09/2019

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.