• Thực hiện chi trả đặc thù trong phòng chống dịch

  Thực hiện chi trả đặc thù trong phòng chống dịch

  30/03/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 và có hiệu lực thi hành từ 29/3.

 • Thủ tướng chủ trì họp sơ kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI về chính sách xã hội

  Thủ tướng chủ trì họp sơ kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI về chính sách xã hội

  24/03/2020

  Sáng 24/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

 • Quản lý vốn nhà nước không thể quay lại cơ chế bộ chủ quản

  Quản lý vốn nhà nước không thể quay lại cơ chế bộ chủ quản

  19/03/2020

  Việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) kiến nghị được chuyển về cơ quan chủ quản cũ, cùng với hàng loạt dự án (DA) lớn của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đình trệ ngay từ khâu xác định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đã làm dấy lên những lo ngại về mô hình hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC). Cần phải khẳng định rằng, việc ra đời của CMSC là thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại DN, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quá trình đổi mới DNNN suốt 20 năm qua. Do đó, những bất cập trong hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh của DNNN cũng như khó khăn, vướng mắc đang đặt ra cho hoạt động của CMSC cần được giải quyết thấu đáo nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiến trình cải cách DNNN, không thể nửa vời quay về cơ chế chủ quản cũ.

 • TPHCM được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

  TPHCM được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

  14/03/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép UBND TP Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 • TP. Hồ Chí Minh được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

  TP. Hồ Chí Minh được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

  11/03/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép UBND TP. Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 • TPHCM được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

  TPHCM được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

  11/03/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép UBND TP Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

  Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

  06/03/2020

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • Chuyển nhiệm vụ xử lý 12 dự án yếu kém sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Chuyển nhiệm vụ xử lý 12 dự án yếu kém sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  27/02/2020

  Chuyển nhiệm vụ thực hiện “Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương” tại số thứ tự thứ 17 của Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 • Mô hình kiến tạo

  Mô hình kiến tạo

  27/02/2020

  Trong bối cảnh Đại hội XIII, Trung ương đã có Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy của Hệ thống chính trị. Mô hình giả định về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 không nằm ngoài những vấn đề lớn chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII.

 • HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố

  HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố

  21/02/2020

  Kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội khoá XV đã thông qua việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn.