• Nghị quyết số 09-NQ/TU: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

  Nghị quyết số 09-NQ/TU: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

  09/09/2020

  Trong số hơn 285.000 DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội, đã phát triển được 2.216 tổ chức Đảng. Đó là một trong những con số nói lên kết quả bước đầu đáng khích lệ khi triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

 • AIPA 41: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong ngày làm việc thứ hai

  AIPA 41: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong ngày làm việc thứ hai

  09/09/2020

  Ủy ban Xã hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về tăng cường vai trò của AIPA xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN chủ động thích ứng với đại dịch COVID-19.

 • Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

  Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

  08/09/2020

  Tại Nghị quyết số 126/NQ-CP, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý IV/2020.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 3)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 3)

  03/09/2020

  Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...”. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mới, quan điểm nhất quán của Đảng về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả: THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 2)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 2)

  03/09/2020

  Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...”. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mới, quan điểm nhất quán của Đảng về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả: THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH.

 • Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 1)

  Tác phẩm đạt giải khuyến khích - Giải báo chí Quốc gia năm 2019: Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển (bài 1)

  03/09/2020

  Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là “Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển...”. Điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy mới, quan điểm nhất quán của Đảng về biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu chùm bài: “Để biển, đảo mãi là không gian sinh tồn, phát triển” của nhóm tác giả: THANH PHÚC - XUÂN CƯỜNG - BÁ BÌNH.

 • Báo Nhân dân ra mắt cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc“

  Báo Nhân dân ra mắt cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc“

  02/09/2020

  Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 16 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Báo Nhân Dân phối hợp với NXB Lao động - Xã hội ra mắt cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.

 • Đà Nẵng chi trả 124 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

  Đà Nẵng chi trả 124 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19

  31/08/2020

  Đà Nẵng còn chi hỗ trợ các đối tượng đặc thù theo Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng cho hơn 2.500 người với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng.

 • Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9: Ấm áp những mái nhà nghĩa tình

  Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9: Ấm áp những mái nhà nghĩa tình

  31/08/2020

  Hải Phòng là địa phương có riêng một nghị quyết cụ thể hóa việc chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

 • Đề nghị hỗ trợ phóng viên theo chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

  Đề nghị hỗ trợ phóng viên theo chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

  21/08/2020

  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 3102/BTTTT-KHTC gửi Bộ Y tế về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đối với phóng viên, lao động của cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.