• Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

  Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

  13/08/2019

  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch mà một số bộ, địa phương cho là vướng mắc.

 • Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

  Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

  13/08/2019

  Trên cơ sở khảo sát thực tiễn đấu tranh tư tưởng ở tổ chức đảng một số địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bước đầu, bài viết giới thiệu khái quát một số nội dung, phương thức chủ yếu trong lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 • Tránh lệ thuộc nhà tài trợ khi vay vốn ODA

  Tránh lệ thuộc nhà tài trợ khi vay vốn ODA

  12/08/2019

  Thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về giám sát chuyên đề và chất vấn (về lĩnh vực tài chính - ngân sách) – một nội dung trong chương trình nghị sự phiên họp thứ 36 của UBTVQH, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhấn mạnh, một yêu cầu quan trọng cần đảm bảo là việc vay vốn ODA không được dẫn đến sự lệ thuộc vào nhà tài trợ.

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn

  12/08/2019

  Tại Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với 15 Bộ trưởng, trưởng ngành về các nội dung liên quan đến thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 • Ủy ban kinh tế cho ý kiến về dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của luật quy hoạch

  Ủy ban kinh tế cho ý kiến về dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của luật quy hoạch

  08/08/2019

  Chiều ngày 08/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Kinh tế cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật quy hoạch. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

 • Đảng thêm mạnh, dân thêm vững tin

  Đảng thêm mạnh, dân thêm vững tin

  08/08/2019

  Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của Đảng ta; là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối phục tùng, chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, khách quan, công khai… là biện pháp hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo không khí phấn khởi và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới.

 • TP HCM: Không tăng học phí trong năm học mới

  TP HCM: Không tăng học phí trong năm học mới

  07/08/2019

  Năm học 2019-2020, TP HCM giữ nguyên mức học phí đã thực hiện trong năm học 2018-2019, riêng học phí đối với học sinh bậc nhà trẻ và bậc THCS tại các trường công lập tiếp tục thực hiện điều chỉnh theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND TP.

 • Chuẩn bị khởi công 14 dự án giao thông cấp bách

  Chuẩn bị khởi công 14 dự án giao thông cấp bách

  07/08/2019

  14 dự án giao thông quan trọng, cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 556 sẽ bắt đầu khởi công từ tháng 9.

 • Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 1: Thúc đẩy khai thác hải sản xa bờ

  Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 1: Thúc đẩy khai thác hải sản xa bờ

  02/08/2019

  Nghị quyết 36-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam chỉ rõ, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với việc tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ.

 • Đến doanh nghiệp Nhà nước cũng… kêu khổ!

  Đến doanh nghiệp Nhà nước cũng… kêu khổ!

  30/07/2019

  Nghị quyết 12-NQ/TW được Hội nghị Trung ương 5 của Đảng đưa ra mục tiêu tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), nói rõ phải có thay đổi cơ bản về cơ chế tài chính để doanh nghiệp Nhà nước cạnh tranh bình đẳng trong cùng mặt bằng pháp luật như các thành phần kinh tế khác.