• Bổ sung cao tốc Bắc- Nam vào danh mục công trình GTVT trọng điểm

  Bổ sung cao tốc Bắc- Nam vào danh mục công trình GTVT trọng điểm

  29/03/2018

  Nghị quyết của Chính phủ bổ sung dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

 • Tầm nhìn của Thủ tướng Phan Văn Khải về đổi mới đại học

  Tầm nhìn của Thủ tướng Phan Văn Khải về đổi mới đại học

  26/03/2018

  “Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học”, đó là một trong nhũng mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP “Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020” do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 2.11.2005.

 • Hội Nhà báo Việt Nam sẽ giám sát trực tiếp 33 cơ quan báo chí trong năm 2018

  Hội Nhà báo Việt Nam sẽ giám sát trực tiếp 33 cơ quan báo chí trong năm 2018

  22/03/2018

  Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ X và Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X, Ban Kiểm tra đã báo cáo kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam và đã được Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam thông qua. Theo đó 33 cơ quan báo chí sẽ được Ban Kiểm tra dự kiến giám sát trong năm 2018.

 • Phát huy vai trò giám sát của báo chí

  Phát huy vai trò giám sát của báo chí

  20/03/2018

  Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước, dân chủ được khẳng định là giá trị mang tính bản chất của chế độ xã hội ta, ngày càng được nâng cao, mở rộng trong cuộc sống. Theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), một trong những biểu hiện của dân chủ là việc phát huy vai trò giám sát của báo chí trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • HĐND TPHCM thông qua các nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù: Mở “nút thắt” để tăng tốc phát triển

  HĐND TPHCM thông qua các nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù: Mở “nút thắt” để tăng tốc phát triển

  17/03/2018

  Ngày 16.3, kỳ họp bất thường khóa IX của HĐND TPHCM sau 1,5 ngày làm việc đã xem xét, thông qua một số đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM như chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức; thu hút nhân tài; điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường; tăng mức phí đỗ ôtô trên đường.

 • Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

  Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

  16/03/2018

  Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Đào Việt Ánh tại Hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 khu vực phía Nam, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp BHXH Việt Nam tổ chức vừa qua tại TP Hồ Chí Minh.

 • Vĩnh Phúc: Trao giải Báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống”

  Vĩnh Phúc: Trao giải Báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống”

  16/03/2018

  Ban Tổ chức đã chọn được 23 tác phẩm đạt giải, trong tổng số 400 tác phẩm dự thi. Gồm 3 giải A, 5 giải B, 5 giải C, và 10 giải Khuyến khích ở cả 5 loại hình: Báo in, ảnh báo chí, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình. Chất lượng các tác phẩm báo chí đạt cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục và hấp dẫn.

 • Xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ, thất thoát lớn

  Xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ, thất thoát lớn

  12/03/2018

  Đấy là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018 vừa được Chính phủ ban hành.

 • Khắc phục tình trạng 'trên nóng, dưới chưa nóng' ở ngay cấp bộ, cấp cục…

  Khắc phục tình trạng 'trên nóng, dưới chưa nóng' ở ngay cấp bộ, cấp cục…

  08/03/2018

  Chiều 7/3, Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (Hội đồng) đã có cuộc họp nhằm tập trung thảo luận về 3 vấn đề lớn là: Dự thảo Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018; trọng tâm thực hiện nội dung phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc; chỉ số năng suất lao động.

 • Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

  06/03/2018

  Sáng 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. Kết luận của Đoàn kiểm tra đã thể hiện: Ban cán sự Đảng Chính phủ đã đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần trước Đảng và nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.