• Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 99 của Chính phủ

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 99 của Chính phủ

  03/02/2018

  Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 99/NQ-CP, góp phần đẩy mạnh quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Bộ Công Thương tiên phong cắt “hàm” và dẹp loạn cấp phó

  Bộ Công Thương tiên phong cắt “hàm” và dẹp loạn cấp phó

  01/02/2018

  Sẽ không có hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp, đó là nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Một quyết sách tinh giản biên chế mạnh mẽ.

 • Tinh giản biên chế và yêu cầu dứt khoát của Chính phủ

  Tinh giản biên chế và yêu cầu dứt khoát của Chính phủ

  29/01/2018

  Nghị quyết 01 của Chính phủ nêu rõ, trong năm 2018, phải giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

 • Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tăng cường xử lý nợ xấu

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tăng cường xử lý nợ xấu

  26/01/2018

  Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Quốc hội “Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng”, xử lý nhanh, có hiệu quả các khoản nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường xử lý nợ xấu.

 • TP.HCM: Sẽ lấy ý kiến dân khi triển khai cơ chế đặc thù

  TP.HCM: Sẽ lấy ý kiến dân khi triển khai cơ chế đặc thù

  24/01/2018

  Sáng 23-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cho hơn 600 cán bộ, hội viên trong hệ thống mặt trận các cấp.

 • "Binh pháp"chống "giặc nội xâm" - Bài 5: Đổi mới chính trị để chống “giặc nội xâm”

  23/01/2018

  Cũng như đặt vấn đề trong bài 4 về đổi mới kinh tế, bài viết này không cắt nghĩa lý do, nội dung, giải pháp đổi mới chính trị hiện nay sau 30 năm Đảng ta đã tiến hành sự nghiệp đổi mới. Vì đã có nhiều nhà lý luận phân tích toàn diện, sâu sắc về đổi mới chính trị gắn liền với đổi mới kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Giờ đây truy cập vào mạng internet, chúng ta có được đầy đủ thông tin cần nghiên cứu về vấn đề này.

 • "Binh pháp"chống "giặc nội xâm" - Bài 4: Đổi mới kinh tế để chống “giặc nội xâm”

  22/01/2018

  Việc đổi mới kinh tế, chính trị ở nước ta đã có hàng ngàn bài viết của các nhà lý luận, các nhà khoa học phân tích lý giải các quy luật khách quan, các nghị quyết của Đảng. Trên diễn đàn công luận báo chí đã đăng tải nhiều ý kiến hoặc phản biện, hoặc làm sâu hơn nội dung đổi mới. Ở đây người viết chỉ muốn nêu và phân tích thêm một số vấn đề cụ thể mang tính thực tiễn của đổi mới kinh tế và chính trị gắn với cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.

 • Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Buồn vui 'Năm con gà'

  Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Buồn vui 'Năm con gà'

  21/01/2018

  Thế là kết thúc “năm con gà” 2017. Một năm qua đi với nhiều cảm xúc. Năm “con gà” cũng là năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện chính sách “lót ổ, đẻ trứng” tạo điều kiện cho cả giai đoạn 2016-2020.

 • Đi tìm động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới

  Đi tìm động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới

  14/01/2018

  Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ, việc tiếp cận hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua còn phiếm diện, ngắn hạn và cục bộ,chưa tận dụng được hết các cơ hội do đó công tác ứng phó với những biến động từ khu vực và quốc vẫn bị động, lúng túng, thiếu đồng bộ.

 • Sẽ có Nhà hát lớn TP Đà Nẵng

  Sẽ có Nhà hát lớn TP Đà Nẵng

  14/01/2018

  Ngày 13-1, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai Nghị quyết 140 của HĐND TP về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và nhiệm vụ năm 2018.