• “Xóm Huế” vào xuân

    “Xóm Huế” vào xuân

    06/02/2019

    Ngày Xuân về vùng quê có tên “Xóm Huế” thuộc xã Trần Hợi - huyện Trần Văn Thời, tôi đã thấy và được nghe bao câu chuyện chứa chan tình đất, tình người.