• Nhân sự mới 6 cơ quan Trung ương

    Nhân sự mới 6 cơ quan Trung ương

    22/06/2017

    Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, NHNN, Bộ LĐ-TBXH, Đài THVN vừa quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ.