• Bộ TNMT lý giải việc có nhân sự Vingroup trong nhóm chuyên gia sửa Luật đất đai

    Bộ TNMT lý giải việc có nhân sự Vingroup trong nhóm chuyên gia sửa Luật đất đai

    21/08/2019

    Việc bà Hồ Ngọc Lâm - Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup là đại diện duy nhất của doanh nghiệp có tên trong nhóm chuyên gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai… đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Mời ai tự nguyện tham gia thì mới điền tên vào được…”.