• Phát động Cuộc thi viết

    Phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 9

    02/06/2017

    Ngày 1-6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 9 (2017-2018).