• Học Bác để hướng thiện và chia sẻ yêu thương

    Học Bác để hướng thiện và chia sẻ yêu thương

    27/09/2020

    Học và làm theo tấm lòng cao cả, yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, ni sư Thích Nữ Liên Lập không quản ngại khó khăn đi “gõ cửa” vận động các nhà hảo tâm, phật tử để giúp đỡ hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn.