• Toạ đàm Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông: Trăn trở về những cốt lõi diệt trừ “giặc nội xâm”

  Toạ đàm Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông: Trăn trở về những cốt lõi diệt trừ “giặc nội xâm”

  08/11/2017

  Tọa đàm “Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hoá” qua báo chí truyền thông” do Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo, Báo Nhà báo và Công luận đồng tổ chức ngày 27/10 đã chuyển tải được nhiều nội dung thông tin, nhiều thông điệp đến với lãnh đạo các cấp và công chúng. Những giải pháp quan trọng để diệt trừ tệ nạn tham nhũng, quét “giặc nội xâm”, đồng thời đề cao việc sửa lỗi hệ thống, kiên quyết xoá bỏ cơ chế “xin – cho”, sửa sai triệt để công tác cán bộ, xoá bỏ vấn nạn mua chức, bán quyền, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là cần đột phá triệt để thực thi dân chủ đã được các đại biểu đã đề xuất.

 • Chống được “chạy” sẽ thành công - Phần III: Chống “chạy” - Bài 6: Sửa lỗi hệ thống

  Chống được “chạy” sẽ thành công - Phần III: Chống “chạy” - Bài 6: Sửa lỗi hệ thống

  05/09/2017

  Đường lối đổi mới của Đảng rất đúng đắn và sáng suốt. Hơn 30 năm đổi mới, chúng ta giành được những thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, giá như trong quá trình thực hiện, chúng ta ngăn chặn được tệ quan liêu, tham nhũng.