• 106 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018

  106 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018

  02/06/2019

  Sau hai ngày làm việc khẩn trương (31/5 - 1/6/2019), với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khách quan và công tâm, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XIII - năm 2018 đã chọn được 106 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm: 7 Giải A, 23 Giải B, 42 Giải C và 34 Giải Khuyến khích.

 • 105 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017

  105 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017

  03/06/2018

  Sau hai ngày làm việc khẩn trương (2- 3/6/2018), với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khách quan và công tâm, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XII- năm 2017 đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm báo chí của vòng Chung khảo.