• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số giải pháp căn bản trước mắt

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Một số giải pháp căn bản trước mắt

  15/07/2019

  Dù chưa thật đủ đầy, thấu rõ về những thủ đoạn, phương thức của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động luôn ngày đêm rắp tâm tìm mọi cách thực hiện đối với cách mạng nước ta; tuy nhiên, những sự nhận diện về các biểu hiện nêu trên phần nào giúp chúng ta đề xuất một số phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Theo chúng tôi, hệ thống phương thức, hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm các vấn đề sau:

 • Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

  Chữa căn bệnh “né” trách nhiệm

  12/07/2019

  Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, thế nhưng cho đến nay, căn bệnh này vẫn chưa được điều trị hiệu quả. Tác hại của căn bệnh này là rất lớn, đòi hỏi phải có phương thuốc đặc trị.

 • Giao lưu điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

  Giao lưu điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

  06/07/2019

  Chiều 6/7 tại TPHCM, diễn ra chương trình Giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, khu vực phía Nam.

 • Làm nhưng không muốn ai kiểm tra, giám sát

  Làm nhưng không muốn ai kiểm tra, giám sát

  26/06/2019

  “Quan trọng nhất là phải vượt qua được tư tưởng trước nay chúng ta làm nhưng không muốn ai kiểm tra, giám sát", Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói về chính phủ điện tử trong ngày Chính phủ khai trương e-Cabinet.

 • Những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản hiện nay

  Những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản hiện nay

  19/06/2019

  Báo chí, xuất bản là một hoạt động đặc biệt mang tính chính trị - xã hội, đi đầu trên mặt trận tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố sự thống nhất ý chí trong Đảng, báo chí là diễn đàn dân chủ của nhân dân, có trách nhiệm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, tăng cường sự đồng thuận của xã hội. Vì vậy, việc nhận thức các vấn đề đang đặt ra với báo chí, xuất bản trong bối cảnh hiện nay sẽ góp phần giúp báo chí, xuất bản hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh đối với đất nước, nhân dân.

 • Tạp chí Cộng sản đi đầu trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Tạp chí Cộng sản đi đầu trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  19/06/2019

  Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18/6/2019, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản.

 • Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống

  Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống "diễn biến hòa bình"

  11/06/2019

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các vấn đề lý luận xung quanh nội dung công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay...

 • Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

  Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

  26/05/2019

  Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng.

 • Di chúc Bác Hồ: Ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam

  Di chúc Bác Hồ: Ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam

  22/05/2019

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai.

 • Học Bác Hồ, cần học cả gương các học trò của Người

  Học Bác Hồ, cần học cả gương các học trò của Người

  19/05/2019

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi trong Đảng đang có một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, lối sống.