• Để những tờ báo bất tử...

    Để những tờ báo bất tử...

    16/08/2017

    Bà Trần Kim Hoa thổ lộ: Bảo tàng Báo chí Việt Nam là ý tưởng của nhiều người, nhiều thế hệ các nhà báo...