• Giải tỏa điểm nghẽn để phát triển năng lượng tái tạo

  Giải tỏa điểm nghẽn để phát triển năng lượng tái tạo

  28/11/2019

  Sự phát triển quá nhanh, quá nóng của các dự án điện mặt trời đang bộc lộ những điểm nghẽn lớn trong vấn đề quy hoạch. Đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững cần phải giải tỏa điểm nghẽn này. Đó là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo quốc tế “Năng lượng tái tạo Việt Nam: Từ chính sách đến thực tiễn”, do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức ngày 27/11 tại Hà Nội.

 • Ra mắt chuyên trang “Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn”

  Ra mắt chuyên trang “Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn”

  30/10/2019

  Ông Lê Mạnh Hùng cho rằng, chuyên trang là diễn đàn để người lao động có thể bày tỏ, chia sẻ những thuận lợi khó khăn nảy sinh từ thực tiễn.