• Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 4)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 4)

  16/01/2020

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng đã đề ra là: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 3)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 3)

  16/01/2020

  Trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng nhân cách con người Việt Nam là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng nhất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, con người Việt Nam truyền thống có rất nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng do tâm lý văn hóa tiểu nông hàng nghìn đời ăn sâu vào máu và bị ảnh hưởng những mặt trái của cơ chế thị trường nên người Việt hiện nay cũng đang bộc lộ không ít hạn chế cần phải khắc phục.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  16/01/2020

  Thời đại toàn cầu hóa hiện nay, một trong những nguy cơ đối với nước ta là lối sống văn hóa lai căng đã và đang xâm nhập, len lỏi vào đời sống xã hội khiến một bộ phận người dân bị tiêm nhiễm những “di chứng” độc hại từ bên ngoài.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 1)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 1)

  16/01/2020

  Cách đây 5 năm, ngày 9-6-2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 • Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị mức hình phạt 25-27 năm

  Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị đề nghị mức hình phạt 25-27 năm

  07/01/2020

  Trong công bố bản luận tội với hai bị cáo cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và đồng phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho rằng các bị cáo đã tha hóa, biến chất.

 • Giao quyền lực mà thiếu giám sát sẽ dễ dẫn tới tha hóa

  Giao quyền lực mà thiếu giám sát sẽ dễ dẫn tới tha hóa

  23/12/2019

  Theo dõi diễn biến của các phiên xử vụ án AVG những ngày vừa qua, PGS. TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học (Bộ Công an) đã bày tỏ quan điểm về quyết tâm của Đảng ta chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy.

 • Tham nhũng và tha hóa quyền lực

  Tham nhũng và tha hóa quyền lực

  18/12/2019

  'Là con của một người lính từng nhiều năm ở chiến trường, nhìn thấy một cựu binh phải đứng trước vành móng ngựa, thực sự tôi rất buồn'! Một bạn đã nói như vậy khi theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bắc Son và đồng phạm.

 • Xử lý cán bộ tha hóa, bao giờ thôi đau xót?

  Xử lý cán bộ tha hóa, bao giờ thôi đau xót?

  15/10/2019

  Quyết tâm làm trong sạch Đảng không chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng những câu khẩu hiệu chung chung mà phải được hiện thực hóa.

 • Cán bộ tha hóa, cử tri bức xúc

  Cán bộ tha hóa, cử tri bức xúc

  09/10/2019

  Tham nhũng, cán bộ tha hóa, biến chất là những vấn đề bức xúc trong cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM ngày 8/10.

 • Khi quyền lực bị tha hóa

  Khi quyền lực bị tha hóa

  27/08/2019

  Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ra Thông cáo báo chí (kỳ họp 38) về xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân đã được kết luận tại kỳ họp 37.