• Đổi mới công tác thu hút cán bộ khoa học-công nghệ - Bài 3: Hướng tới đầu ra của nghiên cứu khoa học

  Đổi mới công tác thu hút cán bộ khoa học-công nghệ - Bài 3: Hướng tới đầu ra của nghiên cứu khoa học

  18/09/2019

  Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho TP.HCM, các trường đại học (ĐH) trên địa bàn cũng góp phần quan trọng trong chiến lược đào tạo và thu hút nhân lực khoa học công nghệ (KHCN) để phục vụ phát triển thành phố và hội nhập với thế giới. Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM đang phát triển nền tảng mới, cho phép các cựu sinh viên đang giảng dạy, nghiên cứu, làm việc ở nước ngoài có thể tham gia giảng dạy, hướng dẫn cho các sinh viên đang theo học tại đây. Nền tảng công nghệ hiện nay giúp họ thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy, hợp tác và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cùng sinh viên và đồng nghiệp trong nước.

 • Đổi mới công tác thu hút cán bộ khoa học công nghệ - Bài 2: Kỳ vọng chính sách mới

  Đổi mới công tác thu hút cán bộ khoa học công nghệ - Bài 2: Kỳ vọng chính sách mới

  18/09/2019

  Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, các chuyên gia nước ngoài đã đóng góp rất lớn để thực hiện các chương trình phát triển KH-CN của thành phố.

 • Đổi mới công tác thu hút cán bộ khoa học - công nghệ - Bài 1: Sức hút từ đô thị sáng tạo

  Đổi mới công tác thu hút cán bộ khoa học - công nghệ - Bài 1: Sức hút từ đô thị sáng tạo

  16/09/2019

  LTS: Dân số TP.HCM chỉ chiếm 10% cả nước nhưng đóng góp gần 25% GDP toàn quốc. TP.HCM phải tiếp tục đi đầu về kinh tế, phải giữ năng suất lao động gấp 3 lần hoặc tăng hơn trong tương lai. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, để đáp ứng đòi hỏi này là không dễ dàng. Muốn tiếp tục đi đầu trong kinh tế thì tiền đề là đi đầu về chất lượng nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao về khoa học - công nghệ (KH-CN).