• Bộ Y tế đề xuất thu thuế thuốc lá ở mức tuyệt đối

    Bộ Y tế đề xuất thu thuế thuốc lá ở mức tuyệt đối

    01/07/2018

    Bộ Y tế, bổ sung mức thu thuế tuyệt đối 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/điếu xì gà. Đồng thời, Bộ này đề xuất thu thêm mỗi bao thuốc lá 2.000-5.000 đồng thay vì 1.000 như đề xuất của Bộ Tài chính.