• Cần công khai về tình hình, tiến độ giải ngân của các bộ, ngành, địa phương

  Cần công khai về tình hình, tiến độ giải ngân của các bộ, ngành, địa phương

  16/05/2018

  Sáng 16/5, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với các Bộ Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2018; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật đầu tư công.

 • Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

  Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

  08/08/2017

  Bảy tháng năm 2017, TP Hồ Chí Minh mới giải ngân được khoảng hơn một nửa vốn đầu tư công. Điều này ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố, khiến nhiều dự án đình trệ. Tìm ra các giải pháp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo thành phố giao cho các sở, ngành, quận, huyện...

 • Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

  Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

  01/08/2017

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia.