• Tuyển công chức hợp đồng để bỏ chế độ biên chế suốt đời

  Tuyển công chức hợp đồng để bỏ chế độ biên chế suốt đời

  07/12/2018

  Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời, cần nghiên cứu bổ sung quy định về tuyển dụng công chức theo chế độ hợp đồng làm việc trong bộ máy công vụ.

 • Quy định mới về thi tuyển công chức

  Quy định mới về thi tuyển công chức

  02/12/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 • Kiến nghị Bắc Kạn hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng

  03/03/2018

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay. Rà soát tiêu chuẩn ngạch đối với công chức hành chính để có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu.

 • Bỏ

  Bỏ "hộ khẩu" trong tuyển dụng công chức tại TP HCM

  12/09/2017

  Theo quyết định vừa được Phó chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng ký, từ ngày 1/11/2017 TP bỏ yêu cầu "bản sao hộ khẩu thường trú" trong quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

 • Quảng Ninh tạm dừng tuyển công chức, viên chức

  Quảng Ninh tạm dừng tuyển công chức, viên chức

  05/09/2017

  UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP tạm dừng tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng để rà soát, đánh giá bộ máy, biên chế, chất lượng cán bộ.

 • TP Hồ Chí Minh: Xóa bỏ dần “rào cản hộ khẩu”

  TP Hồ Chí Minh: Xóa bỏ dần “rào cản hộ khẩu”

  02/07/2017

  Mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã có kết luận bỏ điều kiện “có hộ khẩu tại TPHCM” trong tuyển dụng công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của TPHCM.

 • Tiếng nói từ cơ sở

  Tiếng nói từ cơ sở "Bùng nhùng" tuyển dụng công chức ở Tiền Giang

  01/07/2017

  Trong lúc bức xúc về tình trạng bổ nhiệm người nhà, “cả họ làm quan”, bổ nhiệm “siêu tốc”... xảy ra ở một số địa phương chưa kịp lắng xuống, thì câu chuyện “bùng nhùng” trong cách thức tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2014-2016) vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố khiến dư luận tiếp tục lo ngại.

 • Tiền Giang: Bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn

  Tiền Giang: Bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn

  27/06/2017

  Ngày 22/6, Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; chế độ tiền lương đối với công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Tiền Giang.

 • Thanh tra kết luận nhiều sai phạm trong tuyển dụng tại UB Chứng khoán NN

  Thanh tra kết luận nhiều sai phạm trong tuyển dụng tại UB Chứng khoán NN

  25/06/2017

  Theo thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ có nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 • Lai Châu: Đề nghị miễn nhiệm, thu hồi quyết định tuyển dụng công chức

  Lai Châu: Đề nghị miễn nhiệm, thu hồi quyết định tuyển dụng công chức

  19/06/2017

  Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh Lai Châu thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng công chức, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.