• Sau khi xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch, thấy cá chết hàng loạt

    Sau khi xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch, thấy cá chết hàng loạt

    15/07/2019

    Lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sau khi xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch đã có hiện tượng cá chết, điều này là hiện tượng bình thường vì trong quá trình xả nước thì nhiều loại cá theo dòng chảy vào, nhưng vì nước sông Tô Lịch bị ô nhiễm nên nhiều loại cá không thể sinh sống được.