• VTV đề nghị Bộ TT&TT xử lý nhanh các trường hợp vi phạm bản quyền

  VTV đề nghị Bộ TT&TT xử lý nhanh các trường hợp vi phạm bản quyền

  22/04/2018

  VTV đã kiến nghị Bộ TT&TT có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm để giảm tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số. VTV đề nghị Bộ TT&TT tạo quy trình nhanh đối với các trường hợp xử lý vi phạm bản quyền của VTV.

 • Xử lý vi phạm bản quyền sách số

  Xử lý vi phạm bản quyền sách số

  02/08/2017

  Nhiều biện pháp cụ thể đã được đưa ra trong hội thảo về xử lý vi phạm bản quyền sách số do Hội Xuất bản VN tổ chức tại TP.HCM vào chiều 1.8.