• Đào tạo xuất bản điện tử đáp ứng nhu cầu của lớp công chúng mới

    Đào tạo xuất bản điện tử đáp ứng nhu cầu của lớp công chúng mới

    31/03/2019

    Sự tiến bộ vượt bậc của khoa học-kỹ thuật là điều kiện để các loại hình truyền thông bùng nổ. Các loại hình truyền thông truyền thống giờ đây trở nên "lép vế" trước "cơn bão" của truyền thông hội tụ, đa phương tiện. Điều này, đã tạo ra lớp công chúng mới với nhu cầu tiếp nhận thông tin đa dạng, đặt ra thách thức, cơ hội đối với các đơn vị truyền thông-xuất bản trên thế giới và ở Việt Nam, trong đó có các cơ sở đào tạo.