Sở Nội vụ TT- Huế thông tin vụ “lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên”

Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 | 14:39:51

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế nói về vụ một cơ quan cấp sở có lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên.

Về vụ “Một cơ quan ngang sở có lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên”, ngày 19/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bạch Chơn Đông- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc tổ chức lại các phòng ban chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế, Sở Tư pháp tỉnh đã có báo cáo thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về dự thảo Quyết định hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

 so noi vu tt- hue thong tin vu “lanh dao nhieu gap doi nhan vien” hinh anh 1

Lễ công bố bổ nhiệm lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: BDTTTH. 

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh nhận định, dự thảo này chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện, chưa đảm bảo tính thống nhất với quy định hiện hành là Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/2/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, theo tờ trình của Sở Nội vụ, sau khi tổng hợp ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã điều chỉnh lại dự thảo quyết định, nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại Ban Dân tộc. Mặt khác, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc làm giảm đầu mối tinh gọn bộ máy, tạo mối quan hệ phối hợp tốt và không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Cụ thể, dự thảo quyết định được Sở Nội vụ điều chỉnh sẽ hợp nhất Thanh tra và Phòng Tuyên truyền và địa bàn của Ban Dân tộc thành Thanh tra Ban; hợp nhất Phòng Chính sách dân tộc và Phòng Kế hoạch tổng hợp thành Phòng Chính sách dân tộc.

Sau khi tổ chức lại, Ban Dân tộc tỉnh có cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách dân tộc. Sau khi giảm các phòng ban, Ban Dân tộc sẽ giảm cấp trưởng, phó phòng.  

Nói về tình trạng lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên tại Ban Dân tộc tỉnh, theo ông Bạch Chơn Đông, việc bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban tại Ban Dân tộc là do người đứng đầu cơ quan này bổ nhiệm chứ không phải do Sở Nội vụ thực hiện.

Ông Đông cho hay, hiện chưa có quy định một phòng ban cơ quan cấp sở có bao nhiêu lãnh đạo. Mặt khác, theo ông Đông, tại Ban Dân tộc có nhiều trưởng, phó phòng là do bộ máy có nhiều phòng ban.

“Hiện nay chưa có quy định một phòng có bao nhiêu phó phòng. Có tổ chức phòng ban thì phải có trưởng phòng và phó phòng”, ông Đông nói.

Trước đó, như tin đã đưa, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng đề án sắp xếp lại Ban xuất phát từ việc cơ quan này hiện có lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên.

Cụ thể, hiện Ban Dân tộc tỉnh có 15 cán bộ và nhân viên, nhưng có 10 người trong số này được bổ nhiệm làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên.

Đặc biệt, trong số những người được bổ nhiệm làm lãnh đạo, có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trước tình hình trên, Ban Dân tộc tỉnh đã lập đề án sắp xếp lại đơn vị theo hướng giảm các phòng ban, theo đó sẽ giảm cấp trưởng, phó phòng xuống còn 6 người. Nếu đề án này được thông qua, tỷ lệ lãnh đạo so với nhân viên của ban sẽ được rút xuống còn 50/50, tức cứ 1 nhân viên sẽ có 1 lãnh đạo.  

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế là cơ quan chuyên môn ngang sở, thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ban này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.   

Theo Dân Việt