Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị phản hồi thông tin do báo chí nêu

Thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017 | 11:9:41

BP - Sở thông tin - Truyền thông vừa ban hành Văn bản số 199/STTTT-BCXB gửi Hội người cao tuổi tỉnh Bình Phước, về việc đề nghị phản hồi thông tin do báo chí nêu. Nội dung văn bản này nêu rõ:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3025/UBND - VX ngày 3-10-2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện nghiêm việc phản hồi các thông tin do Báo chí nêu có nội dung nổi cộm. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi thông tin do Báo chí nêu những vụ việc có nội dung nổi cộm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1-7-2016, trên Báo Petrotimes có đăng bài: Bắt cán bộ "thầu" cá độ bóng đá của tác giả Phượng Cát. Nội dung bài báo phản ánh về việc: Cán bộ của Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Phước "thầu" đường dây cá cược bóng đá bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị Hội Người cao tuổi tỉnh xem xét, kiểm tra lại nội dung thông tin báo chí phản ánh, có văn bản phản hồi thông tin đến các cơ quan Báo chí phản ánh, có văn bản phản hồi thông tin đến các cơ quan Báo chí theo Nghị định số 51/200/NĐ-CP ngày 26-4-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả về sở Thông tin - Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
 

Nguồn :baobinhphuoc.com.vn