Số định danh cá nhân tích hợp những thông tin gì?

Thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020 | 10:34:24

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân.