Sớm xử lý hồ sơ các trường hợp còn chưa hoàn thành quy hoạch báo chí

Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021 | 9:21:29

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, thực hiện quy hoạch báo chí trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập.

Cả nước có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình. Với hơn 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, trong đó có 21.132 người được cấp thẻ nhà báo. Năm 2020 do sự cạnh tranh mạnh mẽ của truyền thông xã hội, cùng những khó khăn của kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, doanh thu của nhiều cơ quan báo chí giảm mạnh so với trước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Năm 2020, Bộ TT&TT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các cuộc giao ban công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề giữa cơ quan chỉ đạo với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản báo chí nhằm quán triệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí. Chấn chỉnh tình trạng báo hóa tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp.

Cũng trong năm 2020 là năm đầu tiên tổ chức triển khai giao ban riêng với các tạp chí, qua đó, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời định hướng trực tiếp thông tin cho nhiều cơ quan tạp chí. Bước đầu áp dụng công nghệ để đo đếm, phân tích, tổng hợp, đánh giá, nhận biết các xu thế thông tin trên báo chí, từ đó đưa ra những chỉ đạo, định hướng và quản lý kịp thời hiệu quả, thuyết phục.

Về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được chỉ đạo triển khai và thực hiện quyết liệt, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Đã có 61/78 cơ quan, tổ chức, địa phương (phải thực hiện quy hoạch) hoàn thành thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí. Hiện Bộ TT&TT phối hợp với ban tuyên giáo trung ương xem xét, xử lý hồ sơ của các trường hợp còn chưa hoàn thành quy hoạch, bảo đảm đúng các điều kiện.

Theo Lê Tâm/ NB&CL
https://congluan.vn/som-xu-ly-ho-so-cac-truong-hop-con-chua-hoan-thanh-quy-hoach-bao-chi-post112754.html