Tâm điểm báo chí

Sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 13-19/12/2021

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; * Bế mạc Hội nghị N;ại giao lần thứ 31 với 5 kết quả chính; * Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng hoạt động tập trung đông người dịp Tết.

  1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: VOV.VN

Nhân dịp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giải thưởng Lênin, thay mặt Quân ủy Trung ương và cán bộ, chiến sỹ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang đã kính mừng Tổng Bí thư lẵng hoa tươi thắm. Phát biểu mở đầu Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, giải thưởng Lênin cao quý là giải thưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tổng Bí thư mong muốn, tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến thảo luận, đánh giá vào Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 và thống nhất xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022 do Đại tướng Phan Văn Giang, thay mặt Quân ủy Trung ương báo cáo tại Hội nghị chỉ rõ: Năm nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm ngoái, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, ban hành các văn bản của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ;

Tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu” của Quân đội trong thời bình, đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và lực dượng Dân quân tự vệ không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước chống dịch, khắc phục hậu qủa thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ba đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đạt kết quả tích cực; chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế theo kế hoạch; công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, đề án về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XIII và Chương trình làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ương;

Đồng thời, xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Lãnh đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trên cơ sở dự báo, đánh giá những tác động của tình hình thế giới, khu vực; thời cơ, thuận lợi, thách thức và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 16 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Toàn quân sẵn sàng cơ động cao không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Quyết liệt chỉ đạo khâu yếu, mặt yếu, thực hiện có hiệu quả ba đột phá, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2021.

  1. Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với 5 kết quả chính

Chiều 18/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đã kết thúc thành công tốt đẹp với 5 kết quả chính. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII và đặc biệt là ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Do đó, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt cả về nội dung và bối cảnh tổ chức, đánh dấu một giai đoạn kế thừa và phát triển mới của ngoại giao Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: VOV.VN

Sau 9 phiên họp khẩn trương, thực chất và hiệu quả, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đã thành công tốt đẹp với 5 kết quả chính: 

Thứ nhất, kết quả tổng thể, có ý nghĩa bao trùm, quyết định, đó là Hội nghị đã quán triệt sâu sắc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đường lối, phương hướng, phương châm, các biện pháp đối ngoại mà Đại hội XIII đã đề ra và những chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. Hội nghị cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và ngày 20/12 tới đây là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tạo được “thống nhất cao trong nhận thức và quyết tâm cao trong hành động”. Tinh thần chung nổi lên là: Tình hình thế giới có nhiều thay đổi; đất nước ta đang có vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế thuận lợi mới, đứng trước yêu cầu và mục tiêu phát triển mới đến năm 2025, 2030 và đến giữa thế kỷ này. Do đó, yêu cầu mới đặt ra cho đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phải cao hơn về chất lượng hiệu quả, sâu rộng hơn về lĩnh vực và lực lượng tham gia, đồng bộ chặt chẽ hơn về phối hợp, chủ động tích cực hơn trong triển khai.

Thứ hai, Hội nghị đã quán triệt sâu sắc về 5 bài học lớn về đối ngoại được tổng kết trong 76 năm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc và trong 35 năm Đổi mới. Các bài học này đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu kết luận Hội nghị đối ngoại toàn quốc. Đó là: (i) Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế; (ii) Kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt về sách lược; (iii) Xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; (iv) Bài học về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; (v) Bài học về sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước.

Thứ ba, Hội nghị đã đạt được sự thống nhất cao trong phương hướng triển khai các quan điểm mới về đối ngoại mà Đại hội Đảng XIII đề ra và 6 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho các cơ quan làm đối ngoại trong cả nước. Đó là quan điểm mới về “triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”. Đó là quan điểm mới về phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong “tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”. Đó là quan điểm mới về “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại” với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thứ tư, Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động với các biện pháp, phương hướng cụ thể, trong đó có:

- Tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả, trên tinh thần “ngoại giao tâm công, từ trái tim đến trái tim”, “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển”, như đồng chí Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương.

- Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; thúc đẩy luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

- Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ. Tiếp tục đẩy mạnh tham mưu về các biện pháp phòng chống dịch, mở cửa đi lại, phục hồi kinh tế; thu hút các dự án hướng vào các lĩnh vực ưu tiên của đất nước. Sớm nghiên cứu, triển khai các hướng đi mới, cách làm mới như ngoại giao số, ngoại giao về biến đổi khí hậu...

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức triển khai ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng sức mạnh mềm của đất nước.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân; đẩy mạnh toàn diện công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngoại giao với đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh xây dựng lực lượng cán bộ ngoại giao toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ, hiện đại, chuyên nghiệp. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; xây dựng “hệ thống chính trị trong ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại” như chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

- Tăng cường nghiên cứu, dự báo chiến lược trong tình hình mới như phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, phát triển bền vững, ứng xử trước các chuyển biến chiến lược của môi trường quốc tế và khu vực.

Thứ năm, Hội nghị đã lan toả không khí phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn ngành ngoại giao và các lực lượng làm đối ngoại trong cả nước. Trách nhiệm đi cùng với vinh dự, tự hào. Các đại biểu tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đều cảm thấy rất phấn khởi, tự hào về những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân ta; về cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế chưa từng có của đất nước ta hiện nay; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, và sự ủng hộ, tham gia, đồng hành của nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành Ngoại giao, sự ủng hộ, đồng hành của các Bộ, Ban, ngành và địa phương, ngành Ngoại giao sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra cho thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  1. Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng hoạt động tập trung đông người dịp Tết

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch. Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc COVID-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn.

Ngoài ra, biến thể Omicron đang lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch.

Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế và Khoảng cách) của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, theo Bộ Y tế. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

S.A (TH)/ Cổng TTĐT HNB VN