Sức sống mới từ báo chí Đồng Nai

Thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017 | 11:26:9

(NBCL) Tính đến nay, Hội Nhà báo Đồng Nai có trên 200 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt trong các cơ quan báo chí của tỉnh, Văn phòng Hội và các Câu lạc bộ nghiệp vụ. Hội viên không chỉ tăng về số lượng, mà chất lượng chính trị, chuyên môn cũng không ngừng được nâng cao. Đội ngũ làm báo ở Đồng Nai luôn ý thức nâng cao trình độ mọi mặt, gìn giữ đạo đức phẩm chất của người làm báo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cơ quan báo chí làm tốt chức năng, nhiệm vụ cao quý của mình.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Tôn Hoàn

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai – Nguyễn Tôn Hoàn

Các cơ quan báo chí và nhà báo trong tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo đảm quốc phòng – an ninh; đấu tranh phản bác âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước. Các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, báo chí đều bám sát để thông tin, tuyên truyền kịp thời có tính định hướng, góp phần hun đúc truyền thống yêu nước, cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống. Báo chí thường xuyên phát hiện cổ vũ các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực của đời sống chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội…

Đặc biệt, vừa mới đây các cơ quan báo chí Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2015 và xác định phương hướng hoạt động năm 2016. Qua đó, có thể thấy, trong năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ; sự phối hợp thực hiện chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan báo chí, các đơn vị và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nên công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt kết quả tích cực, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân.

Với mục đích và nhiệm vụ đã được xác định rõ, trong thời gian dài vừa qua, các cơ quan báo đài như Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai đã thực hiện hàng trăm tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Công an, Quân đội; tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an các cấp; tuyên truyền về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng.

Có thể nói, báo chí Đồng Nai đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của công chúng, tạo ra vị thế xứng đáng của báo chí trong khu vực, đồng thời góp phần có ý nghĩa vào thành tựu chung của tỉnh nhà trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của đất nước hội nhập và phát triển, nhất là bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, đã đặt ra cho báo chí cả nước nói chung, báo chí Đồng Nai nói riêng bên cạnh những điều kiện, cơ hội là những thách thức phải vượt qua.

Xu hướng chung các loại hình báo chí truyền thống từ báo in, phát thanh, kể cả truyền hình đang bị tác động mạnh mẽ bởi internet và các dạng truyền thông mới. Theo đó là sự sụt giảm số lượng phát hành báo in, công chúng xem và nghe đài phát thanh – truyền hình truyền thống. Ngày nay, thông tin đến với công chúng không còn là sự “độc quyền” của các cơ quan truyền thông đại chúng mà bị chi phối bởi nhiều nguồn thông tin khác nhau; việc tiếp nhận thông tin của công chúng cũng bằng nhiều kênh, nhiều thiết bị công nghệ… Tình hình phát triển đặt ra yêu cầu quan trọng không chỉ đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị tương xứng, đồng bộ mà còn đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho báo chí Đồng Nai là hết sức to lớn, đòi hỏi phải nỗ lực và quyết tâm cao để nâng cao chất lượng hoạt động báo chí. Có như vậy, báo chí mới đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, đội ngũ không ngừng trưởng thành, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp.

Nhóm PVMĐ