TẠP CHÍ BIỂN VIỆT NAM

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:10:45

thuộc Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam
Trụ sở:       P. 705 - Tòa nhà Seaprodex, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  04- 3776 0752
Fax:             04- 3776 2354- 3782 3912
E-mail:        tapchibien.vn@gmail.com
 
Đại hội Chi hội Tạp chí Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 1)

 

Thư ký Hoàng Thị Huệ
- Tổng Biên tập 
Di động:     0904 100 706
Email:         hueanh2512@gmail.com  

 

Phó Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà