TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:7:32

Thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam
Trụ sở: Nhà 3 tầng, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, D20 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại/Fax:  04- 39 426 573
E-mail:               tccauduongvn@yahoo.com.vn; cauduong308@gmail.com

 

Đại hội Chi hội Tạp chí Cầu đường Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2019 (tháng 12)

Thư ký Nguyễn Văn Nhân
- Tổng Biên tập
Di động:            0913 575 430
E-mail:   

Phó Thư ký Lưu Văn Dong
Di động:            
E-mail:     
 

Cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Đặng Thị Phương Lan

Di động:            0904 479 626
Email:               lannhi75a@gmail.com