TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 15:1:51

thuộc Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam 
Trụ sở: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:   04-3868 8620
Fax:             04-3868 6882
Email:          hcknnvn@gmail.com
 
Thành lập Chi hội tháng 8/2013
Đại hội Chi hội Tạp chí Công nghiệp nông thôn nhiệm kỳ 2014-2016 (tháng 11) 
Đại hội Chi hội Tạp chí Công nghiệp nông thôn nhiệm kỳ 2017-2020 (tháng 9) 
 
Thư ký Lê Ngọc Khanh
- Chủ tịch Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam  
- Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp nông thôn
Di động:       0987 413 185 
 
Phó Thư ký-Nguyễn Ngọc Bình
- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp nông thôn
Di động:      0904 233 686
 
Ủy viên phụ trách kiểm tra Đỗ Ngọc An 
- Chánh Văn phòng Tạp chí Công nghiệp nông thôn
Di động:       0949 798 586
Email:            dongocankd@gmail.com