TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 9:50:5

Thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam  
Trụ sở: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:      04- 3734 0703
 
Fax:                04- 3734 0703
E-mail:            tapchi@vinasin.com.vn
Tổng Biên tập Vũ Minh Thúy 
Di động:         0904 332 199
Email:             vuthuytcb@gmail.com
 
Thành lập Chi hội Tạp chí Công nghiệp tàu thủy (tháng 11/2014)
Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Công nghiệp tàu thủy nhiệm kỳ 2017-2019 (tháng 3)
 
Thư ký Vũ Hữu Hùng
Điện thoại CQ: 04. 3877 5291
Di động:           0982 235 176
Email:              vhhung@sbic.com.vn; vuhuuhung98@gmail.com 

 

Phó Thư ký Nguyễn Đức Ngọc
Di động:          0912 692 390
Email:
 
Ủy viên-Phụ trách kiểm tra Nguyễn Thu Thủy 
Di động:         0912 790 077
Email: