TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 9:57:23

Thuộc Bộ Công Thương
Trụ sở: 655 Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội (tầng 8-Tòa nhà Bộ Công Thương)
Điện thoại:         04- 2221 8238
Fax:                   04- 2221 8237
Email:                online@tapchicongthuong.vn
Website:            tapchicongthuong.vn
 
Đại hội Chi hội Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2013-2015 (tháng 5)
 
Thư ký  Ngô Thị Diệu Thúy
- Phó Tổng Biên tập
Điện thoại CQ:  04-2221 8228
Di động:            0903 223 096
Email:               thuynd@moit.gov.vn
 
Phó Thư ký  Nguyễn Anh Tuấn
- Phó Ban Thư ký Biên tập
Điện thoại CQ:  04-2221 8230
Di động:            0936 333 302
Email:               tuannguyen@moit.gov.vn
 
Phó Thư ký  Nguyễn Phương Thảo
- Trưởng Ban Phóng viên 
 
Phó Thư ký  Nguyễn Thị Hường (nghỉ hưu)