TẠP CHÍ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2018 | 14:54:58

Thuộc Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế 
Trụ sở: Ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:        04- 37 331 945
Fax:                  04- 37 331 951
 
Thành lập Chi hội Tạp chí Dân số và Phát triển tháng 12/2001
Đại hội Chi hội Tạp chí Dân số và Phát triển nhiệm kỳ 2016-2019 (tháng 9)
 
Thư ký Phạm Vũ Hoàng
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thông tin và dữ liệu dân số
- Tổng Biên tập
Di động:            0906 000 045

Phó Thư ký Nguyễn Thị Thanh Tâm

Di động:           0932 395 399
Email:              nguyentam272@gmail.com
 
Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Nguyễn Thị Thu Hương
Di động:          0976 665 059