TP Hồ Chí Minh sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, UBND Thành phố

Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020 | 15:57:16

Ngày 11/8, Tổ Công tác thực hiện đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 đã có hướng dẫn về việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, UBND Thành phố.

Theo đó, giai đoạn 1 kéo dài từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Cụ thể, trước ngày 15/8, cơ quan chủ quản trước sắp xếp xây dựng kế oạch thực hiện, mô hình hoạt động của cơ quan báo chí (nêu rõ thực trạng, đề xuất phương hướng sau khi sắp xếp chuyển cơ quan chủ quản).

Trước ngày 20/8, Tổ Công tác thuộc Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM sẽ trình Thành ủy quyết định thành lập cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy TP.HCM gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ TP.HCM và Tạp chí Cựu chiến binh.

TP HCM ban hành lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí của TP.

TP.HCM ban hành lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí của TP.

Tổ Công tác thuộc Sở Nội vụ sẽ trình UBND TP.HCM quyết định thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TP gồm: Báo Pháp Luật TP.HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, tạp chí Khoa học phổ thông, tạp chí Du lịch, tạp chí Giáo dục TP HCM.

Trước ngày 25/8, cơ quan chủ quản trước sắp xếp có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, Thành ủy, UBND TP.HCM làm thủ tục gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp phép hoạt động cho cơ quan báo chí trực thuộc sau sắp xếp.

Trước ngày 30/8, các cơ quan báo chí sau sắp xếp xây dựng quy chế quản lý, vận hành của cơ quan chủ quản, lấy ý kiến tổ công tác và trình Thành ủy, UBND TP.HCM phê duyệt.

Trước ngày 30/9, thực hiện đổi con dấu và các nội dung liên quan theo quy định; cơ quan báo chí sau sắp xếp xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị, lấy ý kiến tổ công tác và trình Thành ủy, UBND TP.HCM phê duyệt.

Trong quý III và quý IV/2020, các cơ quan báo chí xây dựng đề án việc làm, lấy ý kiến trình cấp trên phê duyệt.

Còn trong giai đoạn 2 (từ năm 2021-2025), thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí TP.HCM theo đúng chỉ đạo của Trung ương, ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đến năm 2025, nghiên cứu sắp xếp báo chí theo đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo PV/ NB&CL
https://congluan.vn/tp-ho-chi-minh-sap-xep-cac-co-quan-bao-chi-truc-thuoc-thanh-uy-ubnd-thanh-pho-post91066.html