TPHCM: Một năm chỉ một người phải giải trình tài sản

Thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017 | 8:36:58

Trong năm 2016, TPHCM có 108 cơ quan, tổ chức, đơn vị với hơn 37.600 người phải kê khai tài sản, thu nhập. Song UBND TPHCM cho biết chỉ có duy nhất 1 trường hợp phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập theo đơn phản ánh.

Đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của UBND TPHCM. Ngoài ra, TPHCM cho biết đến thời điểm báo cáo (28/4/2017) chưa có trường hợp xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập.

Minh họa (Ngọc Diệp)

Cũng theo UBND TPHCM, số người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 tăng hơn 1.000 người so với năm 2015. Ngoài ra, có 14 người chưa nộp bản kê khai tài sản do trong thời gian làm thủ tục thôi việc, chuyển công tác khác, nghỉ hưu trong thời điểm kê khai, đi công tác nước ngoài.

Theo UBND TPHCM, công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số đơn vị trực thuộc cũng còn có những khó khăn như số lượng người thuộc diện kê khai lớn nên việc thu nhận, kiểm tra, sao bản kê khai trả lại cho đơn vị để công khai mất nhiều thời gian; do nhân sự biến động, cán bộ phụ trách tổng hợp kê khai tài sản tại các đơn vị có thay đổi...

UBND TPHCM đánh giá rằng, các cơ chế và phương thức để kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập cũng như đánh giá mức độ chính xác của việc kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai có khó khăn, bất cập và nặng hình thức do hoàn toàn dựa trên tự giác và trung thực của các cá nhân kê khai.

Để quản lý và kiểm soát tốt tài sản, thu nhập, từng bước đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ một số giải pháp. Trong đó, TPHCM đề nghị thành lập cơ quan quản lý tập trung thống nhất bản kê khai tài sản, thu nhập theo hướng giao đầu mối cho các cơ quan phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, việc quản lý này cần được tin học hóa. Phần mềm quản lý dữ liệu kê khai tài sản giúp công tác quản lý cán bộ, công tác kê khai tài sản được nề nếp, chặt chẽ.

UBND TPHCM cũng kiến nghị cần quy định hành vi làm giàu bất hợp pháp theo công ước quốc tế về chống tham nhũng cũng như phù hợp với thực tiễn phòng, chống tham nhũng của đất nước. Trường hợp qua xác minh tài sản, thu nhập mà không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của tài sản thì sẽ bị tịch thu, sung công quỹ.

Ngoài ra, TPHCM cho rằng cần trao thẩm quyền chủ động xác minh và yêu cầu giải trình cho thủ trưởng các cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ, công chức và các cơ quan thanh tra. Bởi hiện nay pháp luật về phòng, chống tham nhũng chỉ cho phép xác minh việc kê khai tài sản một số trường hợp, do đó đã tạo ra sự thiếu chủ động trong phát hiện tham nhũng. Đây là bước đột phá nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng.

Theo: Quốc Anh/ Báo Dân Trí