TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:44:39

thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trụ sở: Số 60, phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại:   024 - 39 449 471

Fax:              024 - 39 437 439

Giám đốc: Nguyễn Nam Sơn 

Di động:       0903 295 902

Phó Giám đốc Lê Thu Anh

Di động:      0913 053 518

 

Đại hội Chi hội Nhà báo Trung tâm Truyền hình Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

 

Thư ký Nguyễn Kỳ Anh

- Phóng viên

Di động:       0987 946 878

Email:           taynganghn@gmail.com  

 

Phó Thư ký phụ trách kiểm tra Hoàng Thị Thu Hà

- Phóng viên

Di động:       0902138249

Email:           hatitmit@yahoo.com