Giám sát báo chí

TTXVN đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X

Để kịp thời thông tin về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã thành lập Ban chỉ đạo thông tin do đồng chí Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thông tin cụ thể về Đại hội.

Thông tin của TTXVN biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng những điển hình tiên tiến từ Trung ương đến địa phương. Trong ảnh: Thầy giáo Nguyễn Đức Trường (Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là tấm gương về nghị lực phi thường vươn lên, khắc phục khó khăn về sức khỏe để đạt được những thành công trong suốt 27 năm đứng trên bục giảng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

TTXVN đã bám sát các nội dung tuyên truyền tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Xác định Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là một trong các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, TTXVN đã chỉ đạo các đơn vụ thông  tin của TTXVN triển khai tuyên truyền Đại hội bằng các loại hình thông tin (văn bản, ảnh, truyền hình, thông tin tư liệu và tin đồ họa) trên các kênh thông tin nguồn, báo in, truyền hình, thông tin điện tử và trên các trang mạng xã hội của TTXVN được xác thực, trong đó có fanpage Facebook của TTXVN bằng tiếng Việt.

TTXVN cung cấp thông tin một cách có hệ thống và toàn diện về phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các hoạt động của Đại hội cho công chúng và báo chí trong và ngoài nước; thông tin bằng tiếng nước ngoài, cung cấp tới người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, góp phần khơi dậy và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, thôi thúc người Việt Nam sinh sống ở trong và ngoài nước nỗ lực đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin của TTXVN về kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ từ 11/6/1948 đến nay; kết quả triển khai chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Nghị định số 91/2017-NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng…

Thông tin của TTXVN nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong việc tập hợp, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng những điển hình tiên tiến từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài bảo đảm hiệu quả, thiết thực, chống hình thức. Tăng cường phản ánh gương “người tốt, việc tốt” có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội nhất là trong giai đoạn 2016-2020, chú trọng đến các điển hình tiên tiến trực tiếp tham gia sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu; đại biểu nữ; đại biểu là đồng bào dân tộc; đại biểu đại diện các thành phần kinh tế.

Các cơ quan thường trú TTXVN ở trong nước và cập nhật và đưa tin kịp thời về Đại hội thi đua yêu nước của các tỉnh, thành, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. Từ danh sách do Ban tổ chức đại hội cung cấp, các đơn vị thông tin, các Cơ quan thường trú trong và ngoài nước tăng cường phản ánh những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” được tuyên dương, tập trung vào các thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19; xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phát triển cơ sở hạ tầng; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…; tập trung phản ánh kết quả thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa.

Hình ảnh cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ được kịp thời ghi lại bởi các phóng viên TTXVN. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Ban lãnh đạo TTXVN đã chỉ đạo Ban biên tập tin Trong nước tập trung thông tin về thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học; thi đua trong phong trào “xây dựng Nông thôn mới” nói riêng và “tam nông” nói chung; thi đua trong bảo vệ an ninh - quốc phòng; thi đua trong ngành Ngoại giao, lĩnh vực Quan hệ quốc tế.

 Ban biên tập Ảnh và các CQTT trong nước đưa tin ảnh về Đại hội thi đua yêu nước các cấp, gương điển hình tiên tiến; lựa chọn, biên tập, biên dịch, đăng phát các tuyến thông tin ảnh chuyên đề, ảnh tư liệu về thi đua yêu nước, phối hợp với Báo ảnh Việt Nam, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đang gấp rút chuẩn bị tổ chức trưng bày ảnh phục vụ đại hội theo yêu cầu của Ban tổ chức đại hội.

Ban biên tập tin Thế giới phối hợp với các CQTT ngoài nước tuyên truyền bằng các loại hình thông tin những gương người tốt, việc tốt; gương điển hình tiên tiến là người Việt Nam ở nước ngoài, có nhiều đóng góp hướng về Tổ quốc, góp phần vun đắp mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và nước sở tại.

Trung tâm truyền hình thông tấn (Vnews) triển khhai chương trình “Tiêu điểm” về đại hội trong các bản tin thời sự đầu giờ; thực hiện từ 20 - 30 tin, phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm với nội dung biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nông dân; công nhân; đội ngũ nhân sĩ, trí thức, tài năng trẻ; giới doanh nhân; đồng bào có đạo; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước… phát sóng trong các chuyên mục: Học Bác mỗi ngày, Thông điệp lịch sử, Đại đoàn kết, Công đoàn Việt Nam, Góc nhìn Vnews.

Trung tâm thông tin tư liệu và đồ họa thực hiện thông tin đồ họa về những nội dung chính trong các kỳ đại hội; bài Tư liệu Việt Nam với chủ đề: Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; các phong trào thi đua yêu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong thời kỳ đổi mới; những tấm gương “người tốt - việc tốt” nổi bật qua các thời kỳ.

Báo Tin tức, báo điện tử Vietnamplus, báo Thể thao&Văn hóa: thông tin về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo các nội dung như đã nêu trên, thực hiện những hình thức thông tin mới như long-form, megastory…

Tờ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi thông tin về Đại hội trên 12 ấn phẩm song ngữ Việt-Mông, Việt-Tày, Việt-Bahnar, Việt-Cơtu, Việt-Êđê, Việt-Jrai, Việt-K’ho, Việt-M’nông, Việt-Xêđăng, Việt-Chăm, Việt-Khmer, Việt-Hoa; Trang thông tin điện tử mở chuyên mục về Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X trong tháng 12/2020 để đăng phát các sản phẩm thông tin khai thác từ các đơn vị thông tin nguồn, nhằm tôn vinh gương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào dân tộc thiểu số; những điển hình tiên tiến đến từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Ban biên tập tin Đối ngoại đã chọn lọc các thông tin nguồn phù hợp để biên dịch và đăng phát bằng các tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây Ban Nha) bằng các loại hình (văn bản, ảnh, đồ họa, truyền hình) trên các nền tảng (báo in, báo điện tử, mạng xã hội…) về các kỳ đại hội, trọng tâm là Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X theo các nội dung nêu trên phù hợp với đặc thù của đơn vị, phổ biến thông tin chính thức về đại hội đến độc giả người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài và cung cấp thông tin liên quan cho các hãng thông tấn, tổ chức quốc tế và hệ thống báo chí đối ngoại khai thác, sử dụng.

Các báo đối ngoại như báo Việt Nam News, báo Le Courrier du Vietnam của TTXVN… đã khai thác sản phẩm thông tin của các đơn vị thông tin nguồn, tổ chức thực hiện tin bài, ảnh, truyền hình về Đại hội; thực hiện chuyển ngữ, đăng phát thông tin về đại hội trong các chuyên trang, chuyên mục, dòng sự kiện trên báo in, báo điện tử, nền tảng mạng xã hội được xác thực, phù hợp với đặc thù của đơn vị./.

Theo Đàm Danh Liêm (TTXVN)