TƯ không cấp 10.000 tỷ đồng cho dự án chống ngập TP.HCM

Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017 | 16:33:34

Ngân sách TƯ không bổ sung cho TP.HCM 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án chống ngập như dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chiều nay, với 93,69% ĐB có mặt biểu quyết đồng ý, QH đã thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo nghị quyết, ngân sách TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu.

Các ĐB bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Minh Đạt

TP sử dụng nguồn thu này và ngân sách TP để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập của TP.

“Ngân sách TƯ không bổ sung cho TP 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”, nghị quyết nêu rõ.

Trước đó, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay, liên quan đến khoản 18.800 tỷ đồng cho TP đầu tư dự án chống nhập và 2 bệnh viện được ghi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, theo báo cáo của Chính phủ, khi quyết định về kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã cân đối vào nguồn thu của ngân sách TƯ khoảng 20.000 tỷ đồng từ nguồn thu từ cổ phần hóa của TP.

Trên cơ sở đó, QH đã quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự kiến phân bổ cho TP 18.800 tỷ đồng để thực hiện các dự án.

“Nếu để lại toàn bộ nguồn thu này cho TP thì ngân sách TƯ sẽ hụt thu tương ứng khoảng 20.000 tỷ đồng, trường hợp cổ phần hóa diễn ra thuận lợi thì số tiền thu để lại cho TP cao hơn 20.000 tỷ đồng”, ông Hải cho hay.

Tuy nhiên, thực tế số thu từ cổ phần hóa phụ thuộc tình hình của thị trường, khó xác định được tiến độ, trong khi đây là các dự án cấp bách, cần thiết đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Để chia sẻ khó khăn của ngân sách TP và bảo đảm nguồn lực của ngân sách TƯ, UB Thường vụ QH xin QH cho phép tiếp tục phân bổ 8.800 tỷ đồng cho các dự án bệnh viện đã được Chính phủ giao kế hoạch cho TP, không giao 10.000 tỷ đồng đối với dự án chống ngập đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng chưa được Chính phủ giao kế hoạch.

TP.HCM sẽ có trách nhiệm cân đối từ nguồn thu cổ phần hóa được dự kiến để đầu tư cho các dự án chống ngập.

Cũng theo nội dung nghị quyết cơ chế đặc thù lần này, TP.HCM được hưởng 4 nhóm cơ chế đặc thù, ưu đãi về quản lý đất đai; đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý.

Cụ thể, TP được quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A sử dụng ngân sách TP theo quy định của luật Đầu tư công, trừ một số loại dự án di tích quốc gia đặc biệt, quốc phòng an ninh...

HĐND TP được quyền quyết định bố trí ngân sách TP chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

Mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP do HĐND TP quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018.

Theo: Hương Quỳnh/ Báo Vietnamnet

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tu-khong-cap-10-000-ty-dong-cho-du-an-chong-ngap-tp-hcm-412900.html