Tài liệu tuyên truyền 70 năm Thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020 | 15:15:22

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Hội Nhà báo Việt Nam phát hành Tài liệu tuyên truyền 70 năm thành lập Hội (kèm theo Công văn số 78/CV-HNBVN).

Xem và tải công văn số 78/CV-HNBVN định dạng PDF tại đây

và Tài liệu tuyên truyền định dạng Word tại đây